Drainage onderhoud

Drainageonderhoud

Het onderhoud van drainage is een belangrijk aspect om het drainage systeem een langere levensduur te geven. Daarbij komt dat de drainage, wanneer het goed wordt onderhouden, beter zijn werk kan doen. Er zijn verschillende mogelijkheden om het drainagesysteem te onderhouden. Wij passen de onderhoudsmogelijkheden aan op de klant waardoor de waterhuishouding in zijn geheel goed verzorgd wordt.

Mogelijkheden onderhoud waterhuishouding: Bekijk video op YouTube

Drainage reinigen

Het systeem kan door middel van een drainagereiniger schoon gemaakt worden. Hierdoor worden de buizen van binnen gereinigd door een spuitkop met waterdruk. Hierdoor wordt het materiaal in de drainagebuis los gemaakt en uit de buizen gehaald.

Als er storingen in de drainage aanwezig zijn (bijvoorbeeld ondergrondse slangbreuk) kan deze worden opgezocht d.m.v. ondergrondse detectieapparatuur. Op deze manier kan er met zeer beperkt graafwerk een groot waterprobleem verholpen worden. Zie hiervoor ook onderstaande foto's.

Sloten reinigen

Drainagebuizen komen soms uit in een sloot (open systeem). Hierbij is het belangrijk dat de eindbuizen vrij zijn van vuil waardoor het water vrij kan uitstromen. Verder is het ook belangrijk dat het gehele watersysteem van omliggende sloten schoon is om het water verder af te voeren. Dit geldt zowel voor open- en gesloten drainagesystemen.

Slootkanten maaien

Een onderdeel van een goed werkende waterhuishouding is het bijhouden van de slootkanten door deze tijdig te maaien. Hierdoor kan overtollig regenwater gemakkelijk afstromen. Daabrij draagt het ook bij aan schone slootkanten wat bijdraagt aan de gehele waterhuishouding.

  • DrainagereinigerDrainagereiniger
  • Schoonmaken van sloot d.m.v. maaikorfSchoonmaken van sloot d.m.v. maaikorf
  • Maaien van slootkantenMaaien van slootkanten
  • Op afstand schade ondergronds detecterenOp afstand schade ondergronds detecteren
  • Beperkt graafwerk voor verhelpen ondergronds knelpuntBeperkt graafwerk voor verhelpen ondergronds knelpunt