Drainage

Wij voeren drainagewerk uit voor aannemers, agrariërs en de groensector.

Aannemers

In de burger- en utiliteitbouw is het veelal nodig om voor of tijdens de bouw een tijdelijke of definitieve drainage aan te leggen. Een tijdelijke drainage kan ervoor zorgen dat de bouwwerkzaamheden beter en sneller uitgevoerd kunnen worden. Een definitieve drainage zorgt tijdens de bouw voor een goede en snelle uitvoering en na de bouw zal de gebruiker een droge kruipruimte houden. Dit voorkomt dat achteraf alsnog een, dan veel duurdere, drainage aangelegd dient te worden.

In de grond- weg – en waterbouw wordt drainage gebruikt in wegcunetten, bij voorbelastingen, het bouwrijp maken van woon- en werkgebieden en als bemalingdrainage bij riolering- en saneringswerken.

Agrariërs, bloembollen- en plantenkwekers

Hiervoor leggen wij diverse drainagesystemen aan. Dit kan sleufloos met een V-ploeg of met een opensleuf d.m.v. een kettinggraver.

Betreft een eenvoudig systeem waarbij de drainage via een eindbuis rechtstreeks op de sloot uitkomt of als gesloten systemen met put, hoofdleiding en pompinstallatie (vaak aangeduid als drukdrainage, peil gestuurde drainage of gesloten drainage).

De V-ploeg is uitgerust met GPS waarbij zowel de hoogte als de rijrichting aangestuurd wordt. Bij gebruik van de kettinggraver is het mogelijk om diverse materialen (bijvoorbeeld zand of schelpen) als sleufvulling toe te passen.

Glastuinbouw

Voor nieuwbouw en in bestaande kassen kunnen wij met onze kleinste draineermachine zowel drainage als stoomdrainagesystemen aanleggen.

Groensector

Dit betref het aanbrengen van drainage op speel- en sportvelden en golfbanen. Wij kunnen de uitkomende grond met de afvoerband direct afvoeren waarna de sleuf met tractor en kar, of met de rupssleuvenvuller gevuld kan worden.

Voor het uitvoeren van drainagewerk hebben wij beschikking over de volgende machines:
• Kettinggraver 8 ton, graafdiepte 1,5 m
• Kettinggraver 18 ton, graafdiepte 2 m
• V-ploeg 27 ton aanlegdiepte 1,80 m
• Tractor + dumper (inhoud 10m3), om de trechter van de draineermachine te vullen
• Tractor + zandkar (inhoud 4m3), om sleuven te vullen met zand
• Rups sleuvenvuller (inhoud 7 m3)
Zie verhuur voor meer foto's van deze machines.

  • Drainagemachine sleufloos, 27 ton, diepte tot 1,80mDrainagemachine sleufloos, 27 ton, diepte tot 1,80m
  • Sleufloos draineren op 1,80m diepteSleufloos draineren op 1,80m diepte
  • Drainagemachine sleufloos, 27 ton, diepte tot 1,80mDrainagemachine sleufloos, 27 ton, diepte tot 1,80m
  • Drainage sleuf vullen met zandDrainage sleuf vullen met zand
  • Ingraven bemalings drainageIngraven bemalings drainage
  • Bemalingsdrainage tot 2m diepBemalingsdrainage tot 2m diep
  • Drainage word bedekt met polystyreen korrelsDrainage word bedekt met polystyreen korrels
  • Sleuf vullen met rupssleuvenvullerSleuf vullen met rupssleuvenvuller
  • De drainage wordt omstort met schelpenDe drainage wordt omstort met schelpen
  • Grond uit sleuf afvoerenGrond uit sleuf afvoeren