Land verbeteren

Dat wil zeggen het geschikt maken van land voor de teelt van bloembollen.
Dit kan door het maken van nieuw land. Hierbij wordt geschikt zand uit de ondergrond verwisseld met onbruikbare bovengrond. Het diepspitten geschiedt met hydraulische rupsgraafmachines tot een diepte van 6 m. Sinds 1979 tot 2011 hebben wij al 530 ha land gespit variërend van 500 m² tot een perceel van 40 ha.

Kwaliteit

Het spitten gebeurt al sinds de jaren 30 toen werd het gedaan met mankracht, later met zandzuigers en draglines.
Sinds de opkomst van de hydraulische graafmachines is de kwaliteit van het spitwerk toegenomen omdat nauwkeuriger gewerkt kan worden.

Laser

Ook kan met behulp van de laser de ondergrond zodanig afgewerkt worden, dat er over het gehele perceel de minimaal vereiste schoonzandlaag wordt verkregen. Na het spitten wordt het land laservlak gemaakt met behulp van bulldozer en tractor met kilverbak. Tevens worden de slootkanten opnieuw geprofileerd en er worden nieuwe ontwateringsloten gegraven zodat de eigenaar direct het land kan bewerken voor een nieuw gewas.

  • Diepspitten twee graafmachines, open sleuf situatieDiepspitten twee graafmachines, open sleuf situatie
  • Diepspitten twee graafmachines, open sleuf situatieDiepspitten twee graafmachines, open sleuf situatie
  • Opruimen van verrommelde tuinenOpruimen van verrommelde tuinen
  • Zeven van vervuilde grondZeven van vervuilde grond