Land verkavelen

Efficiƫnte percelen

Door aan- of verkoop van land of in verband met het beter benutten van eigen land, wordt vaak besloten om het land te verkavelen.

Men probeert bij het verkavelen zoveel mogelijk rechthoekige percelen te krijgen. Hierdoor wordt de beteelbare oppervlakte groter. Ook wil men het aantal strekkende meters slootkant verminderen in verband met de verplichte spuitvrije zone langs een sloot en om minder slootonderhoud te hebben.

Wij kunnen voor het uitvoeren van de verkaveling de sloten dempen, nieuwe sloten graven en de bijkomende werkzaamheden uitvoeren. Hierbij verzorgen wij de nodige meetwerkzaamheden, zodat de nieuwe sloot dezelfde oppervlakte heeft als de te dempen sloot in verband met watercompensatie.

Bij grondruil berekenen wij de te ruilen oppervlakte.

  • Aanbrengen van duiker in nieuwe slootAanbrengen van duiker in nieuwe sloot
  • Graven nieuwe sloot met talud of V-bakGraven nieuwe sloot met talud of V-bak
  • Bestaande watergangBestaande watergang
  • Verspitten bestaande watergangVerspitten bestaande watergang
  • Verspitten bestaande watergangVerspitten bestaande watergang