(Onder)aanneming Bouw en Infra

Bouw en Infra

Voor particuliere projectenzoals werken voor de agrarische sector zijn wij altijd de hoofdaannemer. Bij werken die door overheden aanbesteed worden werken wij als onderaannemer die voor de hoofdaannemer het grondwerk of drainagewerk uitvoert. Naast regulier grond- en drainagewerk voeren wij ook diverse werkzaamheden uit zoals het verwerken van geotextielen, aanbrengen EPS constructies, aanbrengen leidingsystemen en het aanbrengen van funderingen en halfverhardingen.

Hoofdaannemers zijn gespecialiseerd in het aannemen van werken en beheersen van de integrale samenwerking tussen verschillende disciplines. Voor de uitvoering missen zij vaak materieel en mensen die dit goed en efficiënt kunnen uitvoeren. Daarom zoeken zij vaker samenwerking met gespecialiseerde onderaannemers die de uitvoerende taken op zich nemen.

Van ons wordt niet alleen verwacht dat wij machines en mensen leveren maar ook dat wij meedenken en meesturen. Het werken in een “Bouwteam” met de hoofdaannemer zien wij als de meest efficiënte oplossing en wordt steeds vaker toegepast. Bij deze oplossing kunnen wij voorafgaand aan de werkzaamheden al betrokken worden bij het uitvoeringsplan. Soms gebeurt dit zelfs al in de ontwerpfase. Door op deze manier te werken worden de complete uitvoeringskosten zo veel mogeiljk gereduceerd. Daarnaast kan de goede samenwerking leiden tot meer kwaliteit en veilige werkwijzen.

Voorbeelden van projecten in onderaanneming zijn:

 • Aanleg sportpark Hillegom (Arcadis)
 • Aanleg sportvelden Schiedam en Woerden (Van Kessel)
 • Verbreding drechtbrug N207 Leimuiden (Mourik)
 • Aanleg Verkeersknoop Bleizo Zoetermeer (VOBI / BAM Infra)
 • Bouwrijp maken manege Hillegom (Heijmans)
 • Geluidswallen Schiphol (Dura Vermeer)
 • Grondwerk manege HillegomGrondwerk manege Hillegom
 • Grondwerk manege HillegomGrondwerk manege Hillegom
 • Afwerken brugverbreding Drechtbrug N207Afwerken brugverbreding Drechtbrug N207
 • Aanbrengen duikercontructieAanbrengen duikercontructie
 • Aanbrengen sporttechnische laag van lavaAanbrengen sporttechnische laag van lava
 • Aanbrengen geotextiel, drainage en EPS constructieAanbrengen geotextiel, drainage en EPS constructie
 • Aanbrengen EPS constructieAanbrengen EPS constructie
 • Aanbrengen zandlaag voor natuursportveldAanbrengen zandlaag voor natuursportveld
 • Aanbrengen geotextiel en drainageAanbrengen geotextiel en drainage